Gå til indhold
Webshop og Collect Butik åbent som normalt
Webshop og Collect Butik åbent som normalt

Persondatapolitik - Privacy Policy

1.      GENERELT 
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes PetDreams.dk ApS ApS ("PetDreams.dk ApS", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig. 
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.PetDreams.dk ApS ("Hjemmesiden"). 
1.3 PetDreams.dk ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til PetDreams.dk ApS kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 
2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. 
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 
2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse fx e-mailadresse, interesser m.m. Udover e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. 
2.3.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. 
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, Brink eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. 
3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 
3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 
3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 
3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
  
4. DINE RETTIGHEDER 
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 
4.2 Indsigtsretten 
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@PetDreams.dk ApS. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 
4.3 Retten til berigtigelse 
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 
4.4 Retten til sletning 
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 
4.6 Retten til dataportabilitet 
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 
4.7 Retten til indsigelse 
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3. 
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kundeservice@PetDreams.dk. 
4.9 Retten til at klage 
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

5. SLETNING AF PERSONDATA 
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 5 år. 
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.  

6. SIKKERHED 
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

7. BRUG AF COOKIES 
7.1En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælperos desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på. 

Vores Website bruger cookies. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger og anvendes til forskellige formål.

7.2 Hvilke typer af Cookies bruger vi?

Cookies er små stykker information, som Webstedet placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Bemærk, at HTML5 har introduceret internetlagring, der har egenskaber, der ligner Cookies, og at vi derfor betragter dette som en Cookie i det følgende.

Cookies indeholder oplysninger, som Webstedet bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger.

Vi bruger sessionscookies, vedvarende cookies, HTML5 sessionStorage- og HTML5 localStorage-sessionscookies, og HTML5 sessionStorage-objekter er midlertidige og slettes, når du forlader din webbrowser. Vedvarende cookies er permanente og opbevares og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies udløber eller sletter sig selv automatisk efter en vis periode, som indstilles pr. cookie, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet. HTML5 localStorage-objekter er permanente og forbliver på din computer, indtil de slettes.

7.3 Hvad bruger vi Cookies til?

7.4 Vi bruger Cookies til:

Generering af statistik

Måling af Webstedstrafik såsom antallet af besøg på Webstedet, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger på Webstedet, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende er placeret.

Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af ​​vores Websted

Optimering af din oplevelse med Webstedet, som omfatter at huske dit brugernavn og din adgangskode, når du vender tilbage til Webstedet samt at huske oplysninger om din browser og præferencer (f.eks. hvilket sprog du foretrækker).

7.5   Tredjepartscookies

Tredjepartscookies indstilles af tredjepartswebsteder – ikke vores Websted. Når du besøger vores Websted, kan følgende tredjepartscookies indstilles:

  • Google-cookies indstilles, når du logger ind på vores Websted med Google
  • Google AdSense-cookies indstilles, når der vises relevante målrettede annoncer på vores Websted. Nogle cookies kan indstilles som DoubleClick, som er en del af Google
  • New Relic-cookies indstilles ved overvågning og analyse af ydeevnen af ​​vores applikationer og målinger fra brugersessioner. Læs mere her
  • Hotjar localStorage indstilles til styring af, hvordan og hvornår undersøgelser vises.

7.6  Sletning af cookies

Du kan slette de cookies, der allerede er på din enhed. Du kan som regel slette cookies fra Privatlivs- eller Historik-området, der er tilgængeligt fra menuen Indstillinger eller Valgmuligheder i browseren. I de fleste browsere kan den samme menu tilgås via tastaturgenvejen Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del, hvis du bruger en Mac.

Bemærk, at hvis du ikke accepterer Cookies fra vores Websted, kan du opleve en vis ulejlighed i din brug af Webstedet, og du kan være forhindret i at få adgang til nogle af dets funktioner.

7.7  Din IP-adresse, browserindstillinger og placering

Når du besøger Webstedet, registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge Webstedet. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af Webstedet. Vi bruger også IP-adressen til at estimere din placering (på byniveau), og så vi ved, hvilke sæt af vores Vilkår og Betingelser, der gælder for din brug af vores Websted.8. KONTAKTOPLYSNINGER 
8.1 PetDreams.dk ApS ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. 
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: 


PetDreams.dk ApS

Erhvervsparken 4, 3A

7160 Tørring

Tlf. nr.: 5026 2020 / E-mail: kundeservice@petdreams.dk 

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN 
9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden. 
9.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. 

Persondatapolitikken er senest opdateret maj 2018